Energi

De store skift i energibranchen kræver moderne mobile værktøjer til kvalitet, sikkerhed, miljø og driftsledelse.

200,000+

Brugere over hele kloden

Arbejder med medarbejderinddragelse

Involver din udvidede arbejdskraft
I HSEQ og sikkerhedsledelse, er viden om problemer og spørgsmål ikke i toppen af organisationen, men distribueret i frontlinjen af driften. Derfor skal du styrke din organisation og andre interessanter med en letanvendelig mobil platform som sænker tærsklen for rapportering og derved øger mængden af data som du modtager.
Reducer frontlinje friktion
Det er meget normalt for organisationer at have for manage værktøjer som også er svære at bruge. Det er på tide at smide disse begrænsende “papir og kuglepens”, Excel-regneark og kun computer anvendelige software ud. Med os, byder du en enkelt platform til alle inspektions og observationsrapporteringsprocesser som du har brug for på tværs af hele organisationen velkommen.
Samarbejd og reager som en integreret supply chain
Undgå at bygge siloer mellem interessenter og afdelinger ved at styrke udførelse med kommunikation. Giv den rigtige information til de rigtige personer, og de kan reagere på rigtige problemer i realtid som om din organisation ikke har et hierarki.
Tildel ressourcer meget smartere

Glem beslutningstagning og informationsbudskaber. Når den rigtige information deles horisontalt på tværs af organisationen, bliver beslutningsprocesserne hurtigere og mere lean. Og når dette sker, fordeles ressourcerne organisk smartere.

Sammenlign projekter, kunder og områder

Få fra periodisk rapportering til ægte realtidsanalyse. Se trends, find nye mønstre og fortsæt med at tilpasse dig. Det er nøglen til at få succes i dagens flygtige, usikre, komplekse og tvetydige (VUCA) forretningsmiljø.

Hør, hvad vores kunder har at sige

"Falcony og dets moderne og brugervenlige web- og mobiltjenester har medført en væsentlig forbedring på markederne for sikkerhedsaudit."

Tuomo Linjala, sikkerhedschef, Fortum
Nøglebrugstilfælde
EHS-involvering

Sikkerhedsbesøg, ledelsesbesøg, EHS/HSEQ-audits, APV, ulykkesrapportering- og undersøgelse, sikkerhedsobservationer, rapportering af nærved ulykker, CAPA.

Kvalitetssikring

5S-audits, Gemba-besøg, 6S-besøg, produktionsinspektioner, kvalitetsrevisioner, rapportering af manglende overholdelse, eksterne auditssobservationer, CAPA.

Fysisk Sikkerhedsinvolvering

Sikkerhedsinspektioner, trusselsvurderinger, systemfejl og afbrydelser, adgangskontrolopgaver, CCVT-kontrol, sikkerhedsopkald, logning af vagter.

Leverandørinddragelse

Leverandøraudits, leverandørselvvurderinger, afvigelser, fejl i forsyningskæden, leverandørrapportering, rapportering af krav.

Styring, risiko og overholdelse

ISO 9001-audits, ISO 14001-audits, ISO 45001-audits, CAPA, risikovurderinger, interne audits, CAPA.

Til whistleblowing

Anonym rapportering, sagsbehandling og undersøgelser, beskyttet dialog, politik for whistleblowing.

Kom i gang i dag

Start en 30-dages GRATIS prøveperiode for at afprøve platformen. Eller kontakt os for at drøfte, hvordan vi kan hjælpe din organisation.

We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.